Close

redaktor

Zabezpiecz wodomierze przed mrozem

W okresie zimowym zwiększają się kłopoty mieszkańców związane z falą mrozów. Żeby się uchronić przed niepotrzebnymi wydatkami i utrudnieniami powinniśmy jak najszybciej zadbać się o zabezpieczenie przyłączy wodociągowych i wodomierzy przed mrozem. Zespół Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu pracuje nieprzerwanie aby, nawet przy arktycznych temperaturach,  zapewnić niezakłócony dostęp do wody mieszkańcom miasta. Prowadzony jest stały […]

Read More

Nielegalny pobór wody i zrzut ścieków

Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że co najmniej kilkanaście procent wody „znika” z sieci wodociągowej za sprawą nielegalnych przyłączy. Im większa liczba strat spowodowana tym procederem , tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody, ponieważ kalkulacja stawki opłat musi […]

Read More

Zajęcia Edukacyjne dla szkół i przedszkoli

W dniu 14 lutego br. przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu przeprowadzili, w ramach programu ekologicznego dla szkół i przedszkoli, zajęcia w Szkole Podstawowej nr. 2 w Łowiczu oraz przedszkolu miejskim numer 2. Lekcje, podczas których dzieci poznawały najważniejsze fakty o wodzie, dostosowane były do ich wieku. Zajęcia miały na celu m.in. podkreślenie, że toaleta […]

Read More
Back to top