Close

Pytania i odpowiedzi

Po prawej stronie znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące jakości wody, odprowadzania ścieków czy ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku jakichkolwiek dodatkowych uwag czy wątpliwości, zalecamy ze skorzystania z zakładki kontakt i wpisanie tematu wiadomości, co zdecydowanie przyśpieszy naszą odpowiedź.

Jak odczytać wodomierz?

W większości przypadków wodomierz znajduje się w piwnicy, w pomieszczeniu technicznym, kotłowni, garażu. Czasami wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej, znajdującej się na zewnątrz budynku. Może to być inne miejsce,ale praktycznie zawsze będzie to blisko skraju Twojej własności wzdłuż ulicy, gdzie znajduje się wodociąg miejski. 

Odczyty wodomierza podawane są w metrach sześciennych (m3). Jeden metr sześcienny to 1000 litrów. 1 m3 stanowi tzw.jednostkę bilingową. Spoglądając na swój rachunek za wodę można łatwo znaleźć liczbę m3 jaka została zużyta w ostatnim okresie obliczeniowym. 

Na większości wodomierzy dwie ostatnie cyfry po prawej stronie są w innym kolorze niż pozostałe i nie są odczytywane. Następne cyfry po lewej stronie to liczby jednostek bilingowych (metrów sześciennych), które przepłynęły przez wodomierz. Aby określić liczbę zużytych metrów sześciennych wody należy odjąć liczbę widniejącą na poprzednim odczycie od odczytu aktualnego.

Czy wodę z kranu można pić bez przegotowania?

Zimnawoda dostarczona Klientom z sieci do budynku (do głównego wodomierza) spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania.

Jakie są terminy płatności za wodę i ścieki?

Terminy płatności podane  są na fakturach  i nie są krótsze niż 14 dni od daty dostarczenia faktury. Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela SekcjaRozliczeń za Wodę i Ścieki .

Dlaczego woda ma czasem nieprzyjemny zapach?

Jeżeli tylko dostajemy takie sygnały, sprawdzamy dokładnie dany rejon sieci oraz dokonujemy tzw. czyszczenia. W przypadku ciepłej wody trudno nam odpowiadać za zapach i smak wody po podgrzaniu w podgrzewaczach. Prosimy o zgłaszanie tego typu problemów do BOK, wtedy to laboratorium zakładowe pobierze próbę i przeprowadzi analizę takiej wody. Woda w Łowiczu nie jest czerpana z rzeki lecz ze studni głębinowych.

Jak sprawdza się jakość wody i kto za te badania odpowiada?

Jakość wody kontrolowana jest aż do wodomierza Klienta . Woda, jako produkt spożywczy dostarczany do domów, poddawana jest licznym kontrolom dokonywanym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i musi spełnić surowe kryteria jakościowe Poza waszym wodomierzem, woda wpływa do sieci wewnętrznej i jedynie od was zależy utrzymanie jej jakości. Sieć wewnętrzna to rury, przyłącza, krany, zawory znajdujące się poza waszym wodomierzem. Jedynie mając plombę dobrej jakości i utrzymywaną w dobrym stanie zabezpieczacie jakość waszej wody. Ocena przydatności wody jest systematycznie przeprowadzana w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez ZUK w Łowiczu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015 r., poz.1989), a także objęta jest nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu. Woda ta odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody poddawanej procesom uzdatniania, pobieranej z urządzeń wodociągowych, ustalonym przedmiotowym rozporządzeniem.

Ile wynoszą opłaty za wodę i kanalizację w 2016 roku?

Wszelkie informacje znajdują się w zakładce Taryfy