Close

Śmieci w toalecie

Śmieci w toalecie

 Dużym problemem prowadzącym do awarii (niedrożność rur kanalizacyjnych) jest wrzucanie do toalet rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.

Ścieki zawierające niepożądane przedmioty i substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów żyjących w wodach, do których wpływają ścieki oczyszczone.

Substancje te hamują proces biologicznego oczyszczania ścieków,  przyczyniają się do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności oczyszczania ścieków oraz wzrostu kosztów związanych z usuwaniem niepożądanych odpadów z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

 

DO TOALET I INNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH NIE WRZUCAMY:

 

 • chusteczek nawilżanych i higienicznych,
 • ręczników papierowych, szmat, ścierek,
 • waty, podpasek, tamponów,
 • pieluch,
 • gazet,
 • włosów,
 • resztek jedzenia,
 • leków, środków ochrony roślin,
 • gruzu, kamieni, piachu i innych resztek po budowlanych,
 • farb, lakierów,
 • innych rzeczy powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.
Back to top