Close

16 października 2019

Taryfy 2019/2020

Zakład usług Komunalnych w Łowiczu informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WA.RET.070.1.44.4.2018  od dnia 25.10.2019 r.
zmianie ulegają wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Miasta Łowicza

Link: Taryfy 2019/2020

Back to top