Close

18 października 2021

Taryfy 2021/2022

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁOWICZU

informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WA.RZT.70.250.2021/4, od dnia 25.10.2021 r. zmianie ulegają wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Miasta Łowicza, zatwierdzone zostały na okres od 25 października 2021 roku do 24 października 2022 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Miasta Łowicz.

Link: Taryfy 2021/2022

Back to top